Vítame Vás na stránkach podielníckeho družstva Skarabeus-AgroOZNAM!

PRE VÝSKYT AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH JE HOSPODÁRSKY DVOR PRE VEREJNOSŤ UZAVRETÝ. Z TOHTO DOVODU POZASTAVUJEME MOŽNOSŤ OBHLIADKY DVORA A JAZDY NA KONI DO ODVOLANIA!Skarabeus Skarabeus bol v Egypte posvätný chrobák uctievaný ako boh Slnka. Starí Egypťania ako jediný národ vyzdvihli tohto chrobáka medzi bohov. Skarabeus (po egyptsky „Cheprer“) je veľmi blízke slovu „cheper“, ktorého znak v hieroglyfoch znamená „stať sa, byť, transformovať sa“.
Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO
Veľké Raškovce so sídlom vo Veľkých Raškovciach bolo založené členskou schôdzou dňa 05.12.1995. Zápis do obchodného registra na Okresnom súde Košice I. bol prevedený 14.12.1995 v oddieli: Dr., vložka číslo 1117/V. V roku 2006 sa zmenil štatutárny orgán – predstavenstvo družstva. Hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska prvovýroba, a rôzne služby pre poľnohospodárov. Podľa sezónnosti zamestnáva 20-30 ľudí.

Podielnícke družstvo podniká na východnom Slovensku v Košickom kraji, okres Michalovce. Celkovo obhospodaruje cca 2000 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 700 ha ornej pôdy, 1300 ha lúk. Predmetné územie sa nachádza v 3 katastrálnych územiach: Malé Raškovce, Veľké Raškovce a Oborín časť obce Kucany. Podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe je zamerané na nosnú rastlinnú výrobu, ktorú dopĺňa živočíšna výroba. V rámci rastlinnej výroby sa zameriavame predovšetkým na pestovanie hustosiatych obilnín (ozimná pšenica, ozimná raž, sladovnícky jačmeň), olejnín (repka), kukurica na zrno a krmovín (lucerka, senáž, seno, ďatelinové trávy miešanky a viacročné krmoviny). Krmoviny a časť dopestovaných obilnín slúžia pre vlastnú živočíšnu výrobu, kde sa venuje chovu hovädzieho dobytka, oviec, kôz ošípaných a rôznych druhov hospodárskych zvierat, hydiny hrabavej, vodnej, ryby. Chov kráv vykonáva bez trhovej produkcie mlieka.

Veľké Raškovce sa nachádzajú cca 25 km južne od sídla okresu mesta Michalovce.


Zväčšiť mapu

V lete na gazdovskom dvore býva veľmi rušno, keď naň príchádza aj mládež z okolitých škôl z Veľkých Kapušian a okolia, ale aj študenti z Trebišova. Obdivujú život zvierat na gazdovskom dvore, majú možnosť si zajazdiť na koňoch. Zamestnanci dovolia deťom hladkať a kŕmiť zvieratá, ale návštevníci môžu sledovať aj spracovanie výrobkov - výrobu syrov, či pečenie chleba. Ba hostia sa tu môžu aj ubytovať, usporiadať rodinné oslavy, večierky a firemné akcie v jedinečnom vidieckom prostredí.Dnes je :

Budova

Podielnícke družstvo SKARABEUS AGRO
Veľké Raškovce, 076 75

Telefón: 0905 407 714

E-mail: tihu@pobox.sk


Aktuality :